Członkostwo

Członkostwo

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy zainteresowany problematyką rozwoju regionalnego i lokalnego. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej [pobierz] i odesłanie jej na adres:

Stowarzyszenie RSA Sekcja Polska
ul. Krakowskie Przedmiescie 30
00-927 Warszawa
e-mail: euroreg@uw.edu.pl

Roczna składka członkowska wynosi 60 zł z możliwością otrzymania 50% zniżki w przypadku prenumeraty Kwartalnika Studia Regionalne i Lokalne.

Przelew bankowy - bez prenumeraty
Przelew bankowy - z prenumeratą

Bank Millenium S.A.
Nr: 22 11602202-0000000055157518

Instytucje i organizacje zainteresowane współpracą mogą zostać członkami wspierajacymi Stowarzysznia (deklaracja członka wspierającego). Ich przedstawiciel może brać udział - z głosem doradczym - w obradach władz statutowych Stowarzyszenia. Roczna składka dla członka wspierającego płatna w dwóch ratach wynosi 1800 zł.

Członkostwo w Sekcji Polskiej RSA obok innych uprawnień upoważnia do zniżek za opłaty konferencyjne RSA (proszę sprawdzić warunki organizacji danej konferencji oraz zasady płatności).