O nas

O nas

Informacje ogólne:

Stowarzyszenie Regional Studies Association - Sekcja Polska zostało założone w 16 marca 1998 roku w Warszawie z inicjatywy Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, obecnie działającego pod nazwą Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG).

Zasady działalności Stowarzyszenia, jego cele i strukturę organizacyjną określa statut.


Celem Stowarzyszenia jest:

a) promowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnego i samorządności terytorialnej,
b) inicjowanie oraz pomoc w studiach i badaniach nad rozwojem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych,
c) działanie na rzecz popularyzacji nauk regionalnych wśród wszystkich podmiotów uczestniczących w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym,
d) nawiązywanie współpracy międzynarodowej w zakresie teorii i praktyki rozwoju regionalnego.